Згода
на збір та обробку персональних даних

 

Положення
про обробку та захист персональних даних Громадської організації «Українська Жіноча Варта»

1. Загальні поняття та сфера застосування

Громадська організація «Українська Жіноча Варта» (далі – «УЖВ») поважає права, що стосуються персональних даних суб’єктів персональних даних, які вона отримує в ході здійснення своєї діяльності, і прагне захистити їх.

Це Положення визначає способи збору, обробки, використання та захисту персональних даних, до яких відносяться (у тому числі, але не виключно) дані про:

  • відвідувачів веб-сайтів, мобільних додатків та інших онлайнових ресурсів УЖВ (далі – «Сайт»);
  • кандидатів, учасників, членів і почесних членів УЖВ;
  • учасників заходів, модераторів і доповідачів на таких заходах, які організовувала або співорганізовувала УЖВ;
  • осіб, які брали участь в опитуваннях УЖВ;
  • фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацювала УЖВ у рамках діяльності (постачальники товарів і послуг);
  • будь-яких інших третіх осіб, в рамках співпраці з якими УЖВ отримала чи могла отримати доступ до персональних даних таких третіх осіб.
  • Це Положення є обов’язковим для застосування уповноваженою особою (як цей термін визначено нижче) та співробітниками УЖВ, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків;

 

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  • база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі гугл-форм персональних даних;
  • уповноважена особа – визначена особа серед співробітників (волонтерів, учасників/членів) УЖВ, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх зборі та обробці;
  • володілець бази персональних даних – УЖВ, якій за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом (як цей термін визначено нижче);
  • загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома Суб’єкта (як цей термін визначено нижче);
  • Закон – Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями);
  • згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
  • обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, видаленням відомостей про членів, кандидатів в члени та учасників УЖВ, а також учасників заходів, модераторів і доповідачів на заходах УЖВ;
  • персональні дані – дані, які ідентифікують особисто Суб’єкта, як окремо, так і в сукупності з іншою інформацією, доступною УЖВ, у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних;
  • розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
  • суб’єкт персональних даних (далі – Суб’єкт) – член УЖВ, кандидат у члени, або учасник, модератор або доповідач на заходах УЖВ, або будь-яка інша особа, обробку персональних даних яких здійснює УЖВ відповідно до своїх цілей та мети обробки, визначеної цим Положенням.
  • учасники та благодійники, які бажають підтримати діяльність УЖВ та здійснити (благодійний внесок / donate)

 

2. Цей документ визначає:

  • хто є володільцем та розпорядником даних відповідно до цієї політики та як Суб’єкт можете зв’язатися з УЖВ;
  • мету збору та обробки УЖВ персональних даних Суб’єкта;
  • способи отримання УЖВ персональних даних Суб’єкта;
  • способи використання УЖВ персональних даних Суб’єкта;
  • строки зберігання УЖВ персональних даних Суб’єкта;
  • способи передачі УЖВ персональних даних Суб’єкта третім особам;
  • права УЖВ щодо його персональних даних;
  • внесення змін до Положення.

 

3. Мета збору та обробки персональних даних

УЖВ здійснює збір та обробку персональних даних з метою:

  • реєстрації, накопичення, зберігання і поновлення відомостей про членів, кандидатів в члени та учасників УЖВ, учасників, волонтерів, модераторів або доповідачів на заходах УЖВ, а також інших третіх осіб;
  • отримання Суб’єктами інформації щодо професійної діяльності УЖВ;
  • взаємодія із Суб’єктами з метою налагодження контактів задля отримання методичної або організаційної допомоги у безпеці та створення мережі руху опору УЖВ;
  • отримання допомоги для захисту законних прав та інтересів УЖВ;
  • реалізація цілей та завдань, передбачених установчими документами УЖВ.

 

4. Володілець персональних даних

УЖВ є володільцем персональних даних Суб’єкта у розумінні статті 1 Закону.

У разі виникнення запитань чи сумнівів стосовно поводження УЖВ з персональними даними Суб’єкта до УЖВ можна звернутися за такою адресою: [email protected] , або іншими контактними даними, розміщеними на Сайті.

Офіційна адреса УЖВ – Україна, 01001, вулиця Хрещатик, 34, м. Київ (3-й поверх УСПП)

 

5. Інформація, яку УЖВ може збирати про Суб’єкта

УЖВ може збирати й обробляти персональні дані Суб’єкта:

  • в ході діяльності, у тому числі, за допомогою Сайту;
  • під час спілкування з УЖВ електронною поштою або іншими засобами зв’язку;
  • при реєстрації Суб’єкта на заходи УЖВ або при запиті про них;
  • в рамках відповідей Суб’єкта на повідомлення або запити на інформацію від УЖВ.

 

Персональні дані, які УЖВ може збирати й обробляти, включає (але не обмежується):

  • ім’я Суб’єкта, назву організації, в якій працює або працював Суб’єкт, посада;
  • поштова адреса, електронна адреса та номери контактних телефонів;
  • інформація щодо перерахування благодійних внесків за участь у заходах УЖВ та членство в організації, підтримка статутної діяльності організації;
  • відомості про відвідування Сайту;
  • відомості щодо матеріалів і повідомлень, які УЖВ надсилає Суб’єкту в електронному вигляді;
  • інформація, яку Суб’єкт надає для цілей відвідування заходів УЖВ;
  • ідентифікація та довідкова інформація, надана Суб’єктом або зібрана як частина операційних процесів УЖВ.

 

6. Отримання інформації Суб’єкта

6.1. Персональні дані, які Суб’єкт надає УЖВ

УЖВ збирає та обробляє персональну інформацію Суб’єкта як частину виробничих  та організаційних процесів УЖВ, а також для проведення заходів  (волонтерської діяльності та реалізації проектів) УЖВ.

6.2. Інформація, яку УЖВ може збирати автоматично

Під час відвідування Сайту УЖВ автоматично збирається певна інформація, яка не дозволяє ідентифікувати Суб’єкта. Ця інформація може включати в себе таке:

6.2.1. Статистика перегляду

УЖВ збирає інформацію про розділи Сайту, які в основному переглядають відвідувачі, частоту з’єднань із Сайтом, програмне та апаратне забезпечення, використане для відвідування Сайту, географію відвідувачів. Ця інформація дозволяє УЖВ зрозуміти, як відвідувачі працюють із Сайтом.

6.2.2. Журнали

Обладнання хостинг-провайдера УЖВ може записувати запити, зроблені відвідувачами Сайту, інформацію про програмне та апаратне забезпечення, які використовуються для відвідування Сайту, присвоєння IP-адреси, а також часу, пов’язаного з доступом. УЖВ використовує цю інформацію для підвищення безпеки Сайту.

6.2.3. Файл cookie

Файл cookie – це текстовий рядок, який Сайт передає файлу cookie браузера на комп’ютері Суб’єкта, щоб Сайт міг пам’ятати налаштування Суб’єкта. УЖВ використовує дані файлів cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів та покращувати досвід користувачів. Суб’єкт може вимкнути файли cookie за допомогою параметрів веб-переглядача.

6.3. Інформація, яку УЖВ збирає з інших джерел

УЖВ може отримувати інформацію про Суб’єкта з інших джерел (у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних), а також від третіх осіб, які допомагають:

  • оновлювати, розширювати та аналізувати записи УЖВ;
  • виявляти осіб, зацікавлених у членстві в УЖВ;
  • запобігати або виявити шахрайство.

УЖВ також може отримувати інформацію про Суб’єкта із платформ соціальних мереж, включаючи, але не обмежуючись ними, коли Суб’єкт взаємодіє з УЖВ на цих платформах або отримує доступ до соціального медіа-контенту УЖВ. Інформація, яку УЖВ може отримати, регулюється налаштуваннями конфіденційності і процедурами відповідної соціальної мережі, з якими УЖВ радить ознайомитися.

 

7. Використання інформації Суб’єкта

УЖВ збирає та обробляє персональні дані Суб’єкта різними способами, у тому числі, через використання Сайту. УЖВ використовує таку інформацію для:

  • відповідей на запитання Суб’єкта щодо заходів і проектів, які реалізовує УЖВ, щодо вступу до УЖВ та щодо її діяльності;
  • удосконалення Сайту.

 

8. Зберігання персональних даних

УЖВ зберігатиме зібрану персональні дані, наскільки це необхідно для виконання мети обробки, визначеної у цьому Положенні.

Для визначення відповідного строку зберігання УЖВ розгляне обсяг і характер зібраних даних, у тому числі особливих категорій персональних даних, визначених частиною 1 статті 7 Закону, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання чи розголошення та цілі, для яких УЖВ обробляє персональні дані.

Після закінчення строку зберігання зібрані персональні дані будуть знищені з урахуванням правил безпеки.

 

9. Передача персональних даних третім особам

УЖВ може передавати персональні дані Суб’єкта деяким третім особам, включаючи:

  • ІТ-провайдерів УЖВ, у тому числі постачальників послуг з управління хмарними сервісами;
  • треті сторони, що беруть участь у проведенні або організації зустрічей, лекцій, заходів або семінарів, реалізації проектів, які організовує або співорганізовує УЖВ.

У разі необхідності або з причин, викладених у цьому Положенні, персональні дані також може бути надано органам державної влади та місцевого самоврядування, судам, урядовим установам та правоохоронним органам.

УЖВ не продає, не здає в оренду та не надає персональні дані Суб’єктів у комерційних цілях іншим чином.

 

10. Права Суб’єкта

Суб’єкт має право:

  • запитувати доступ до своїх персональних даних та дізнаватися про їх обробку;
  • робити запит на виправлення персональних даних Суб’єкта;
  • робити запит на знищення персональних даних Суб’єкта;
  • вимагати обмеження обробки персональних даних Суб’єкта;
  • заперечувати проти обробки персональних даних Суб’єкта;
  • відкликати згоду (якщо така надана) на обробку персональних даних Суб’єкта;

Суб’єкт може користуватись своїми іншими правами відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Якщо персональні дані видаляються за запитом Суб’єкта, УЖВ зберігатиме лише такі копії інформації, які необхідні для захисту законних інтересів УЖВ або третіх осіб, вирішення спорів або виконання будь-якої угоди, яку Суб’єкт уклав з УЖВ.

 

11. Обробка інформації щодо неповнолітніх

Сайт не спрямований і не призначений особам молодше 18 років.

Якщо Суб’єкт молодше 18 років, він повинен не надавати УЖВ персональних даних без згоди батьків, опікуна, органів опіки та піклування.

У разі виявлення УЖВ персональних даних Суб’єктів у віці до 18 років такі персональні дані будуть оперативно видалені.

 

12. Посилання

Сайт може містити посилання на сторонні веб-сайти. УЖВ не несе відповідальності за зміст і практику забезпечення конфіденційності такими веб-сайтами.

 

13. Уповноважена особа УЖВ

Уповноважена особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці згідно із законодавством.

Уповноважена особа визначається Головою організації УЖВ.

Уповноважена особа зобов’язана знати законодавство у сфері захисту персональних даних та повідомляти керівництво УЖВ про факти порушень вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних.

З метою виконання своїх обов’язків уповноважена особа має право:

  • робити копії отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
  • доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації УЖВ;
  • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних із захистом персональних даних;
  • Працівники, що мають доступ до персональних даних та здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків.

Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог законодавства про захист персональних даних несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.